Say suddenly to disappear…

Кажи: внезапно да изчезнеш и да се слееш мигом цял с шума на уличния празник – и ти, и твоята печал; да бъдеш светъл и безличен сред многоликата тълпа, да бъдеш шарка от миража на ярка делнична съдба; и да не дебнат черни стражи над твоя малодушен сън – ни звук, ни звън да ти…

error: Content is protected !!